Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin di sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, apakah ciri-ciri kepimpinan yang akan anda amalkan?

Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin di sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, apakah ciri-ciri kepimpinan yang akan anda amalkan?

Jawapan:

Sekiranya saya dilantik sebagai pemimpin di sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, berikut adalah ciri-ciri kepimpinan yang akan saya amalkan:

1. Adil: Saya akan memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam semua keputusan dan tindakan saya.

2. Tidak menggunakan rasuah: Saya akan mengekalkan integriti dan ketelusan dalam semua urusan kerajaan untuk memerangi rasuah.

3. Mampu memajukan ekonomi negara: Saya akan merancang dan melaksanakan dasar-dasar yang dapat memajukan ekonomi negara.

4. Menjalinkan hubungan baik dengan rakyat: Saya akan berusaha untuk memahami dan menyelesaikan masalah rakyat, dan menjalinkan hubungan yang baik dengan mereka.

Related posts