Senaraikan isu ekonomi yang sering dibangkitkan oleh akhbar-akhbar yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua.

Senaraikan isu ekonomi yang sering dibangkitkan oleh akhbar-akhbar yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua.

Jawapan:

Berikut adalah beberapa isu ekonomi yang sering dibangkitkan oleh akhbar-akhbar yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua:

1. Menggalakkan Syarikat Bekerjasama: Akhbar-akhbar telah menggalakkan syarikat untuk bekerjasama dalam usaha meningkatkan ekonomi.

2. Mengurangkan Kemasukan Orang Dagang: Akhbar-akhbar telah meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana boleh mengancam ekonomi orang Melayu.

3. Menggalakkan Perniagaan Dalam Kalangan Orang Melayu: Akhbar-akhbar telah menggalakkan perniagaan dalam kalangan orang Melayu untuk memajukan ekonomi mereka.

4. Melarang Orang Melayu Daripada Menjual Tanah Mereka: Akhbar-akhbar telah melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka untuk melindungi hak dan kepentingan ekonomi mereka.

5. Menyeru Orang Melayu: Akhbar-akhbar telah menyeru orang Melayu untuk berpartisipasi dalam aktiviti ekonomi.

6. Mengadakan Kampung Khas Melayu di Kuala Lumpur: Akhbar-akhbar telah meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur untuk memajukan ekonomi komuniti Melayu.

Related posts