Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.

Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.

Jawapan:

Sumbangan tamadun China dalam pertanian ialah

  • Menggunakan pengairan
  • Perkenalkan sistem tanaman bergilir
  • Ada teres bukit
  • Guna tenggala
  • Perkenalkan penyisir tanah
  • Guna kereta kuda
  • Guna kolar kuda
  • Batas tanaman

Related posts