Terangkan kepentingan Hijrah

Terangkan kepentingan Hijrah

Jawapan:

Kepentingan hijrah ialah

 • Dakwah Islamiah
 • Dilakukan secara aman
 • Tanpa berselindung
 • Mendamaikan suku Arab Madinah
 • Yang sering bersengketa
 • Melalui persaudaraan Islam
 • Menyatupaduakan penduduk Madinah
 • Yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya, agama
 • Melahirkan kehidupan harmoni
 • Berjaya menubuhkan negara Islam Madinah
 • Menukarkan nama Yathrib
 • Madinah menjadi pusat tamadun Islam
 • Membina Masjid al-Nabawi
 • Jadikan tempat beribadat, belajar, bincang masalah, jual beli
 • Wujud Kalendar Islam
 • Berdasarkan hijrah
 • Takwim Hijrah diguna ketika Khalifah Umar al-Khattab

Related posts