Terangkan pengembalian nitrogen dan pengambilan nitrogen.

Terangkan pengembalian nitrogen dan pengambilan nitrogen.

Jawapan:
Pengembalian nitrogen merujuk kepada penambahan bahan bernitrogen ke dalam tanah, manakala pengambilan nitrogen merujuk kepada proses penyerapan nitrogen oleh tumbuhan.

Related posts