Writing Component (Bahasa Inggeris Tahun 1)

Tahun 1

Writing Component (Formal Letter, Informal Letter, Report, Newspaper, Essay) : Selamat datang kepada pembaca yang budiman! Artikel ini bertujuan memberikan penerangan dan panduan kepada guru dan pelajar Bahasa Inggeris Tahun 1 mengenai Writing Component. Writing Component adalah sebahagian penting dalam kurikulum Bahasa Inggeris, dan kecekapan menulis memberi peluang untuk menyampaikan mesej dengan jelas dan mudah kepada audiens yang lebih luas. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa aspek utama, seperti Formal Letter, Informal Letter, Email, Report, Newspaper, dan Essay. Mari kita teruskan dengan penjelasan ringkas pada setiap bahagian.

Formal Letter:

Formal letter merupakan bentuk penulisan yang rasmi dengan struktur dan format tertentu. Ia digunakan untuk menulis kepada guru, bank, syarikat, atau majlis tempatan. Format penulisan formal letter termasuk alamat, tarikh, salam pembukaan, subjek, isi, penutup, tanda tangan, dan contoh dapat dilihat di bawah.

Contoh Formal Letter:

Emily Darlington,
51 Batu 16 1/2 Jalan Rawang,
Bandar Seberang Jaya,
13700, Perai,
Pulau Pinang.

1 July 2021

Mr. Simon,
Angelica’s Toys,
Pandai Mall Sdn Bhd,
PO Box 10,
43600 Kuala Lumpur.

Dear Mr. Simon,

Defective of Remote-controlled Robin the Robot

...
Yours sincerely,
Emily Darlington

Informal Letter:

Informal letter ditulis kepada rakan-rakan dan ahli keluarga dengan bahasa yang ringkas dan mesra. Format penulisan informal letter termasuk alamat, tarikh, salam pembukaan, isi, penutup, tanda tangan, dan contoh dapat dilihat di bawah.

Contoh Informal Letter:

Shizuka Minamoto,
51 Batu 16 1/2 Jalan Rawang,
Bandar Seberang Jaya,
13700, Perai,
Pulau Pinang.

1 May 2021

Dear Hagemaru,

...

Love,
Shizuka Minamoto

1.3 Email:

Email adalah singkatan bagi ‘Electronic mail’ dan digunakan untuk pertukaran mesej yang disimpan dalam komputer. Komponen utama email termasuk header, salam, badan mesej, penutup, dan tanda tangan.

Contoh Email:

Email address: raihan97@gmail.com

Subject: Vacation request for September, 10-13

Dear Mr. Cruise,

...

Sincerely,
Raihana Amin

Report:

Report ialah dokumen yang menyajikan maklumat secara teratur untuk audiens dan tujuan tertentu. Format penulisan report termasuk tajuk, penulis, perenggan pembukaan, peristiwa secara terperinci, dan penutup.

Newspaper:

Newspaper ialah dokumen cetak yang mengandungi laporan berita, artikel, gambar, dan iklan. Format penulisan artikel dalam newspaper termasuk tajuk, penulis, tempat dan tarikh laporan, perenggan pembukaan, berita secara terperinci, dan perenggan penutup.

Differences between magazine report and newspaper:

MAGAZINE REPORT | NEWSPAPER
-----------------|--------------
Heading     | Headline
Byline      | Byline (along with the designation)
Opening paragraph| Date and place
The event in detail| Opening paragraph
Conclusion    | The News in detail and witness remarks

Essay:

Format penulisan esei (cerita) termasuk pendahuluan, bahagian tengah (aksi meningkat – klimaks – aksi menurun), dan penutup.

Sekiranya kita mampu membawa elemen-elemen ini ke dalam pengajaran Bahasa Inggeris di Tahun 1, diharapkan para pelajar akan dapat menguasai kemahiran menulis mereka dengan lebih baik. Selamat mengajar dan pembelajaran!